40+ Vrouwenzorg helpt bij één van de belangrijkste levensfases

Gebalanceerd door het leven

In de paramedische natuurgeneeskundige zorg wordt gekeken naar lichaam en geest als geheel. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid ook naar de geestelijke gesteldheid te kijken. Bijvoorbeeld hoe uw denk- en gedragspatronen invloed kunnen hebben op uw lichaam, hoe lichamelijke klachten uw mentale weerbaarheid beïnvloeden, etc. Ook uw leefwijze wordt onder de loep genomen, zoals beweging, slaapritme en voeding.

Hoe wij helpen

De vrouw wordt op holistische wijze benaderd. Concreet betekent dit dat alle aspecten van lichaam en geest in de analyse worden meegenomen volgens natuurgerichte principes.

In ons centrum vindt de vrouw een paramedisch natuurgeneeskundig therapeut en een overgangsconsulente. Daarnaast wordt er samengewerkt met onder andere een lifestylecoach, massagetherapeut, osteopaat, fysiotherapeut en gynaecoloog.

Dit concept is voor vrouwen die in de 40+ levensfase zijn, met persoonlijke vragen die van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Maar ook vrouwen met gezins- en/of werk gerelateerde vragen.

De vrouw staat centraal

De 40+ vrouw komt in een levensfase waarin veel belangrijke veranderingen plaatsvinden. Deze kunnen te maken hebben met de overgang. Dit is een periode voorafgaande en na de laatste menstruatie. De laatste menstruatie wordt menopauze genoemd.

Daarnaast zijn er ook andere veranderingen, zoals: de kinderen worden zelfstandig(er), ouders vragen meer zorg, hoe je je verder kan en wil ontwikkelen in het werk, etc. Vrouwen blijven tegenwoordig langer actief in het werk en willen tevens op een gezonde en gebalanceerde manier in het leven blijven staan. Het is daarom van belang om goed onderscheid te maken tussen klachten en problemen die door de overgang ontstaan en klachten die mogelijk een andere oorzaak hebben.

Thema's

40+ Vrouwenzorg kan helpen bij:

  • persoonlijke ontwikkeling
  • overgangsklachten
  • lifestyle
  • stress & burn-out
  • zicht op je talenten, krachten en ambities
  • nieuwe levenssituatie
  • relatievraagstukken

Coaching en therapieën

De kracht van de coaches en natuurgeneeskundig therapeuten van Lust4Life is dat zij in staat zijn om in meerdere lagen waar te nemen en mensen te begeleiden bij het maken van duurzame doorbraken en blijvende veranderingen. Zij zijn in staat om vanuit verschillende invalshoeken en met een grote diversiteit aan specialismen hun cliënten te ondersteunen. De Lust4Life coaches en therapeuten zijn professionals met jarenlange praktijkervaring en een uitstekende theoretische basis binnen hun vakgebied. Door de inzet van innovatieve ideeën, interventiemethoden en –technieken en creatieve werkvormen begeleiden zij hun bij het maken van duurzame doorbraken en blijvende veranderingen.

Coaching is gericht op het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun leven. De Lust4Life coaches helpen hun cliënten onder meer bij het (her)vinden van energie en motivatie, een gezonde werk-prive balans en een loopbaan- en levenskoers. Ieder mens heeft middelen en bronnen om zijn/haar problemen op te lossen. Deze zijn voor ieder individu uniek. De kunst bij coaching is om de cliënt te helpen deze middelen en bronnen en te vinden en te versterken.

De Lust4Life coaches begeleiden de cliënt hierin waardoor zij verdieping in zichzelf vinden en nieuwe wegen ontdekken. Dit doen zij onder andere door samen met de cliënt hun gedrags- en gedachtenpatronen, beschermingsmechanismen en blinde vlekken te ontdekken, te onderzoeken en te onderkennen. Hierdoor is de cliënt in staat deze los te laten waardoor zijn/haar kracht en bekwaamheid vrijkomen en verder ontwikkeld kunnen worden. Het doel dat de cliënt voor ogen heeft kan dan ook daadwerkelijk bereikt worden. Wij zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie voor coaches (NOBCO).

Lust4Life biedt tevens een aantal (natuurgeneeskundige) therapieën toe. Afhankelijk van de persoonlijke behoefte en noodzaak worden per individu (een combinatie van) verschillende therapieën toegepast. Wij zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie voor natuurgeneeskundig therapeuten (BATC).